1. Home
  2. ใช้ XSelly บน PC/Mac
  3. ติดตั้ง BlueStack บน PC/Mac

ติดตั้ง BlueStack บน PC/Mac

ระบบปฎิบัติการ

BlueStack สามารถใช้ได้บนMac และ Windows 7หรือสูงกว่านั้น คอมพิวเตอร์ของคุณต้องมี RAM อย่างน้อย 4GB เพื่อใช้ในการติดตั้ง

1.วิธีการลง Bluestacksx เข้าไปที่ https://www.bluestacks.com/ กดที่ดาวน์โหลด

2.เมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้คลิกตามรูปด้านล่าง

3. ตัวติดตั้ง BlueStacks 5 จะถูกดาวน์โหลด หลังจากนั้นเปิดตัวติดตั้งเพื่อดำเนินการต่อ

  • Note: ตัวติดตั้ง BlueStacks 5 Nougat 32-bit จะถูกดาวน์โหลดสู่คอมพิวเตอร์ของคุณ

4.ระบบจะเริ่มการติดตั้ง คุณสามารถ ตรวจสอบเวลาที่เหลือในการติดตั้ง ได้ที่แถบดาวน์โหลดตามรูปด้านล่าง


5.BlueStacks 5 จะถูกเปิดขึ้น หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ และให้กดที่ Play Store เพื่อล๊อกอินเข้าใช้งาน

6.ค้นหา XSelly ใน Play Store

8.กดติดตั้ง XSelly

9.กดเปิดเพื่อเริ่มการใช้งาน XSelly

10.XSelly พร้อมใช้งานแล้ว

เทคนิค ตั้งค่าขนาดหน้าจอแอปให้ฟ้อนต์ใหญ่ขึ้น

  1. กดที่รูปเฟือง ตั้งค่า ด้านล่างขวาของแอป

2. กดเข้า Display ตั้งค่าตามรูป กด Save changes แอปจะรีเซ็ตเปิดใหม่ พร้อมใช้งาน

ขั้นต่อไป


ขั้นต่อไป กดเพื่อดูวิธีการ ติดตั้ง Dropbox เพื่อดู PDF บน Android
ขั้นต่อไป กดเพื่อดูวิธีการ ติดตั้ง Excel บน iOS Android

กดเพื่อดูวิธีการ วิธีดู PDF บน Android

Updated on 06/10/2022

Related Articles