1. Home
  2. ระบบรหัสสินค้า SKU / UPC
  3. ค้นหาสินค้าด้วยการสแกนบาร์โค้ด

ค้นหาสินค้าด้วยการสแกนบาร์โค้ด

คุณต้องเปิดการงาน ระบบรหัสสินค้า SKU ก่อนสแกนรหัส SKU ของร้านคุณ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

คุณสามารถค้นหาสินค้าได้ง่ายๆ และรวดเร็วด้วยการสแกนบาร์โค้ดสินค้า ได้ในหน้าเหล่านี้

1. ที่หน้าแรกของแอป

กดปุ่ม สแกนค้นหาสินค้า โดยสามารถสแกนได้ทั้ง SKU และ UPC

2. หน้ารายการสินค้า

กด ปุ่มสีส้มรูปบาร์โค้ด เพื่อเปิดกล้องในการสแกน โดยสามารถสแกนได้ทั้ง SKU และ UPC

3. หน้าสร้างออเดอร์

กด ปุ่มสีส้มรูปบาร์โค้ด เพื่อเปิดกล้องในการสแกน

Updated on 30/10/2021

Was this article helpful?

Related Articles