1. Home
  2. วิธีซ่อน/แสดงราคาและยอดในลิงก์ออเดอร์

วิธีซ่อน/แสดงราคาและยอดในลิงก์ออเดอร์

ซ่อนราคาและยอดในลิงก์ออเดอร์

ใช้ซ่อนหรือแสดง ราคาและยอดรวมของสินค้า เพื่อส่งสรุปข้อมูลรายการซื้อนี้ให้กับลูกค้าได้ตรวจสอบ

ตัวอย่างการแสดงราคาและยอด

ตัวอย่างซ่อนการแสดงราคาและยอด

มีวิธีตั้งค่าได้ 2 แบบคือ

1.ตั้งค่าในแต่ละออเดอร์โดยตรง (จะมีผลเฉพาะออเดอร์ที่เปิดเท่านั้น)

  1. 1 เลือกออเดอร์ที่ต้องการซ่อนราคาและยอด กดที่ สวิตซ์ เพื่อเปิด/ปิด แสดงราคาและยอด


2. เลือกตั้งค่าจากในหน้าตั้งค่าร้าน (มีผลกับออเดอร์ที่จะเปิดใหม่)

2.1 เปิดหน้าหลักของร้าน เลือง ตั้งค่า รูปฟืองมุมบนขวามือ


2.2 ดูหมวดออเดอร์ เลือก ลิงก์ออเดอร์

Updated on 27/07/2022

Was this article helpful?