1. Home
  2. How-to
  3. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ

พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ

การพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

1.พิมพ์ทีละ 1 ออเดอร์
2.พิมพ์ทีละหลายออเดอร์แบบด่วน
3.เลือกหลายออเดอร์แบบเลือกเอง

การพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุผ่านเว็บไซต์

คุณสามารถดูวิธีใช้งานพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุผ่านเว็บไซต์: คลิกที่นี่ 

1) พิมพ์ทีละ 1 ออเดอร์

1.1 ไปที่ ออเดอร์

1.2 เปิดออเดอร์ที่ต้องการพิมพ์

1.3 กดปุ่มรูปเครื่องพิมพ์ที่มุมขวาบน

ตัวเลือกขนาดกระดาษ ใบปะหน้าพัสดุ

คุณสามารถเลือกพิมพ์ได้ 2 วิธีคือพิมพ์แบบกระดาษ A4 หรือพิมพ์ผ่าน Paperang

การพิมพ์ผ่าน Paperang สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่: คลิกที่นี่ 

2) พิมพ์ทีละหลายออเดอร์แบบด่วน

2.1 เข้าที่ พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ

2.2 เลือกรูปแบบ และ กดปุ่มพิมพ์ผ่าน Paperang หรือ โหลด PDF ขนาดA4 หรือ โหลดPDF ขนาดSticker

3)เลือกหลายออเดอร์แบบเลือกเอง

3.1 เข้าที่ เลือกหลายออเดอร์

3.2 เลือก ทั้งหมดที่ต้องจัดส่ง(พร้อม+ไม่พร้อม)

3.3 เลือก ทั้งหมดทีต้องจัดส่ง(พร้อม+ไม่พร้อม)
ติ๊กเลือกออเดอร์ ที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ กด พิมพ์เอกสาร

3.4 เลือกรูปแบบ พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ ที่ต้องการ

ตัวอย่างใบปะหน้าพัสดุ

a) แบบประหยัดกระดาษ (ได้สูงสุด 4 ออเดอร์ใน A4 1 หน้า)
b) แบบมีรูปสินค้า ราคา และยอดออเดอร์
c) แบบมีการแนบรูปใบปะหน้าจาก Shopee

d) รูปแบบใบปะหน้าจาก Peperang
ใบปะหน้าพัสดุ มีหลายแบบให้เลือก

คุณสามารถเลือกใช้ใบปะหน้าพัสดุตามแบบที่คุณต้องการ เช่น ให้มีรูปสินค้า ราคา และยอดรวมออเดอร์ได้ โดยสามารถตั้งค่าและดูตัวอย่างจากในแอปได้ที่ “ตั้งค่าร้าน (หน้าแรก > รูปเฟืองด้านขวาบน) > การพิมพ์เอกสาร > PDF A4” หรือ หากต้องการดูตัวอย่างเบื้องต้นสามารถ
คลิกที่นี่

Updated on 12/12/2022

Related Articles