1. Home
  2. ระบบรหัสสินค้า SKU / UPC
  3. ระบุรหัสสินค้า SKU / UPC

ระบุรหัสสินค้า SKU / UPC

คุณสามารถระบุรหัสสินค้า SKU / UPC ให้กับ สินค้าแต่ละรายการได้ดังนี้

1. ที่หน้าแรกของแอป เลือก รายการสินค้า

2. เลือกสินค้าที่ต้องการ > กดปุ่ม จุดไข่ปลาด้านขวาบน > กด ปุ่ม แก้ไขสินค้า

3. เลือกกดที่ ปุ่มสีส้มรูปบาร์โค้ด UPC / SKU เพื่อเปิดกล้องในการสแกน หรือ พิมพ์รหัสสินค้าเองในช่องสีส้มด้านขวา

ตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด UPC ผ่านกล้องสแกนบาร์โค้ด เมื่อสแกนเสร็จ จะขึ้นรหัสตัวเลขของสินค้า UPC นั้น แล้วกด บันทึก เพื่อบันทึกรหัสบาร์โค้ด

Updated on 30/10/2021

Was this article helpful?

Related Articles