1. Home
  2. สาระน่ารู้
  3. วิธีการซ่อนแสดงผลกำไรในออเดอร์

วิธีการซ่อนแสดงผลกำไรในออเดอร์

1. ไปที่ ออเดอร์

 

2. เลือกออเดอร์

 

3. กดที่มุมขวาบน

 

4. เลือกซ่อนกำไรค่าสินค้า

Updated on 30/04/2018

Was this article helpful?

Related Articles