1. Home
  2. สาระน่ารู้
  3. ออเดอร์ซื้อ ออเดอร์ขาย คืออะไร

ออเดอร์ซื้อ ออเดอร์ขาย คืออะไร

โดยปกติเมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้น ก็จะมีผู้ซื้อ และ ผู้ขาย ตัวอย่างเช่น

ลูกค้าแชทและสั่งสินค้ากับเราทาง LINE และเราสต็อกสินค้าชิ้นนั้นเอง ในกรณีนี้ก็จะเกิดขี้น 1 ออเดอร์​ เช่น ออเดอร์#1234 โดยสำหรับมุมมองลูกค้าออเดอร์#1234 คือออเดอร์ซื้อ (เพราะลูกค้าเป็นผู้ซื้อ) แต่ในมุมมองของเรา ออเดอร์#1234 นั้นคือออเดอร์ขาย (เพราะฉันเป็นผู้ขาย)

1 ออเดอร์เป็นได้ทั้ง ออเดอร์ซื้อ และ ออเดอร์ขาย

ออเดอร์หนึ่งๆใน XSelly อาจเป็นได้ทั้งออเดอร์ ซื้อ และ ออเดอร์ ขาย ขึ้นอยู่ที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายเป็นคนเปิดดู

ที่นี้ลองมาดูอีกตัวอย่างว่า ลูกค้าอีกคนสั่งสินค้ามา โดยที่สินค้านั้น เราไม่ได้สต็อกเอง แต่สั่งต่อร้านขายส่งที่เราเป็นตัวแทนอยู่ให้จัดส่งให้ ในกรณีนี้ก็จะเกิดขี้น 2 ออเดอร์ ได้แก่

  • ออเดอร์#1235 ระหว่างลูกค้า(ผู้ซื้อ)และฉัน(ผู้ขาย)
  • ออเดอร์#1236 ระหว่างฉัน(ผู้ซื้อในฐานะตัวแทน)และร้านขายส่ง(ผู้ขาย)

ทั้ง 2 ออเดอร์นี้จะถูกสร้างขี้นมาโดยอัตโนมัติตอนที่ฉันสร้างออเดอร์ โดยแต่ละออเดอร์จะถูกสร้างด้วยราคาและค่าจัดส่งตามที่แต่ละร้าน(ฉันและผู้ขายส่ง) ตั้งเอาไว้

1 ออเดอร์จะมี 1 ผู้ซื้อ และ 1 ผู้ขาย เสมอ
Updated on 06/10/2022

Related Articles