1. Home
  2. ออเดอร์
  3. รายละเอียดการจัดส่ง
  4. การ สแกนบาร์โค้ดจัดส่ง แบบ ทีละออเดอร์

การ สแกนบาร์โค้ดจัดส่ง แบบ ทีละออเดอร์

1. ไปที่ออเดอร์ และ จัดส่ง

 

2. เลือกออเดอร์ที่ต้องการสแกนบาร์โค้ดจัดส่ง

 

3. กดที่จัดส่ง

 

4. กดที่ยิงบาร์โค้ด และ สแกน

 

ตัวอย่าง

 

 

 

เมื่อเสร็จสิ้นการสแกนบาร์โค้ดแล้ว ออเดอร์จะย้ายไปยัง เสร็จสิ้น -> จัดส่งแล้ว

สามารถดูพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ และ ดาวน์โหลดตัวอย่างใบปะหน้า กดที่นี่

Updated on 30/06/2022

Related Articles