1. Home
  2. ฉันเป็นตัวแทน
  3. สมัครเป็นสมาชิกร้าน

สมัครเป็นสมาชิกร้าน

XSelly ไม่ได้จับคู่ผู้ขายส่งและตัวแทนให้

คุณกับผู้ขายส่งจะต้องรู้จักกันมาก่อนด้วยช่องทางอื่นๆ เช่น LINE หรือ Facebook

การสมัครเป็นสมาชิกร้าน ทำได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 ขอเข้าร้านด้วย QR Code

หากคุณได้รับ รูป หรือ รหัส QR Code จากร้านที่คุณต้องการเข้าเป็นสมาชิก คุณสามารถขอเข้าร้านได้ดังนี้

1.1) เปิดหน้า “ร้านผู้ขายส่ง” 

 

1.2) ระบุ QR Code ทำได้ 2 วิธีดังนี้ (ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1.2.1) กรอกรหัส 5 ตัว แล้วกด ปุ่ม สมัคร (ตามรูปด้านล่าง)

 

หรือ
1.2.2)  กด ปุ่ม สแกน QR

จากนั้นกดปุ่ม เลือกรูป QR Code จากคลังรูปภาพ (ใช้ในกรณีที่มีรูปบันทึกไว้ในโทรศัพท์) หรือ สแกนรูป QR ด้วยกล้อง (ใช้ในกรณีที่มีรูปจากจอของอีกอุปกรณ์)


กดปุ่ม สมัครเป็นสมาชิก

 

เมื่อยื่นคำขอแล้ว ก็จะเห็นสถานะ รอการอนุมัติจากร้านขายส่ง

 

เมื่อทางร้านอนุมัติคำขอ คุณจะได้ข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติ

วิธีที่ 2 นำ ชื่อบัญชีผู้ใช้ ของคุณไปให้ร้านขายส่งดึงเข้า

หากไม่สามารถหรือไม่ต้องการใช้วิธีที่ 1 ดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถส่งชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณไปให้ร้านขายส่งดึงเข้าได้ ดังนี้

2.1) เปิดหน้า “อื่นๆ”

 

2.2) แตะที่ “ชื่อบัญชีผู้ใช้” เพื่อคัดลอก

2.3) นำชื่อบัญชีผู้ใช้ ที่ได้คัดลอกไว้ไปแจ้งกับทางร้านผู้ขายส่ง โดยวางผ่าน LINE, FB Messanger หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ใช้กันอยู่แล้ว

 

Updated on 21/09/2018

Was this article helpful?