1. Home
  2. ฉันเป็นตัวแทน
  3. วิธีดูสินค้าจากร้านขายส่ง

วิธีดูสินค้าจากร้านขายส่ง

วิธีดูสินค้าจากร้านขายส่ง

จะสามารถดูสินค้าจากร้านขายส่งได้ เมื่อคุณได้เข้าร่วมกลุ่มเป็นตัวแทนขาย ของร้านขายส่งแล้วอย่างสมบูรณ์

วิธีดูสินค้าจากร้านขายส่งสำหรับตัวแทนขายสามารถดูได้ 2 วิธีดังนี้

1.หน้าสร้างออเดอร์
2.หน้าร้านผู้ขายส่ง

1.หน้าสร้างออเดอร์

1.1 กดที่รูปชื่อ ร้านขายส่ง กรณีที่ฉันเป็นตัวแทนร้านขายส่งมากกว่า 1 ร้าน

1.2 กดเพิ่มสินค้าจากร้าน…….

2.หน้าร้านผู้ขายส่ง

2.1 เข้าที่แท๊บเมนูด้านล่าง เลือก “ร้านผู้ขายส่ง” เลือกร้านค้าที่ต้องการดูสินค้า

2.2 เข้าที่เลือก ดูสินค้าในร้านผู้ขายส่ง

Updated on 06/10/2022

Related Articles