1. Home
  2. ฉันมีตัวแทน
  3. ระบุรายการราคาและส่วนลดให้แต่ละกลุ่มสมาชิก

ระบุรายการราคาและส่วนลดให้แต่ละกลุ่มสมาชิก

1.ผู้ใช้กลุ่มนี้จะมองเห็นรายการราคาที่ถูกเลือกและได้รับส่วนลดต่อชิ้นตามที่คุณตั้งค่า

2.ราคาที่คุณเลือกไว้จะทำให้สมาชิกเห็นรายการสินค้าทั้งหมดที่มีการระบุราคาเหล่านี้เอาไว้อย่างน้อย 1 ราคา โดยหากสินค้าหนึ่งๆมีการระบุไว้มากกว่า 1 ราคา สมาชิกจะเห็นเฉพาะราคาระดับบนสุด เพียงราคาเดียว

1.เลือกหมวดหมู่ อื่นๆ แตะที่ สมาชิก เพื่อตั้งค่ารายการราคา

2. แตะที่ รายการราคา เพื่อ ตั้งค่ารายการราคาของในแต่ละกลุ่ม

3. เลือก กลุ่มที่ต้องการตั้งค่า รายการราคาขาย

4. กรอกรายละเอียด ประเภทราคาที่ต้องการจะตั้ง  แตะ บันทึก

Updated on 06/12/2022

Related Articles