1. Home
  2. ฉันมีตัวแทน
  3. บริหารจัดการสมาชิก (อนุมัติขอเข้าร่วมกลุ่ม)

บริหารจัดการสมาชิก (อนุมัติขอเข้าร่วมกลุ่ม)

แตะที่ สมาชิก หรือ ขอเข้าร่วม เพื่อ เข้าไปจัดการตัวแทน

การจัดการแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

1. แตะที่ ขอเข้าร่วม

2.ขอเข้าร่วม ใช้ ยืนยันการเพิ่มตัวแทน หรือ ไม่ต้องการเพิ่มตัวแทนที่ขอเข้าร่วมกลุ่ม

3. แตะที่ สมาชิก ใช้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกและแก้ไขสมาชิกในกลุ่มตัวแทนขาย

ตัวอย่างแสดงจำนวนสมาชิกของกลุ่ม

การย้ายสมาชิกกลุ่ม

ใช้ในการบริหารจัดการสมาชิกได้เฉพาะร้านผู้ขายส่ง ในการย้ายสมาชิกไปยังกลุ่มอื่นๆของร้าน
วิธีบริหารจัดการสมาชิก (การย้ายสมาชิกกลุ่ม)
กดดูที่นี่ได้เลย

Updated on 06/12/2022

Related Articles