1. Home
  2. สาระน่ารู้
  3. จัดส่งไม่ตกหล่น ออเดอร์พร้อมส่งดูอย่างไร

จัดส่งไม่ตกหล่น ออเดอร์พร้อมส่งดูอย่างไร

เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน ผู้จัดส่งสินค้ามักพิมพ์ใบปะหน้าพัสุดแบบทีละหลายออเดอร์ในคราวเดียว โดยใบปะหน้าออเดอร์ที่จะถูกพิมพ์ออกมาได้นั้น จะต้องอยู่ในสถานะ รอผู้ขายส่งจัดส่ง หรือ รอฉันจัดส่ง เท่านั้น

เพื่อให้มั่นใจวว่าออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมจัดส่ง ให้ตรวจสอบดังนี้

หากฉันเป็นตัวแทน (ไม่ได้จัดส่งเอง)

ให้ตรวจสอบ 2 จุดตามรูปด้านล่างนี้

1. เปิดดูที่ออเดอร์ซื้อเท่านั้น ไม่ใช่ออเดอร์ขาย
2. สถานะต้องเป็น รอผู้ขายส่งจัดส่ง เท่านั้น!!

หากไม่เป็นไปตาม 2 ข้อด้านบน แสดงว่า ออเดอร์ยังไม่พร้อมถูกพิมพ์ใบปะหน้าและจัดส่ง โดยเราสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมในช่อง a, b และ c ที่วงไว้ในรูปดังนี้
a. ต้องมีมีข้อมูล พร้อมส่งเมื่อ (ซี่งเป็นเวลาที่สถาะทั้ง 4 ในช่อง b เปลื่ยนเป็นติ๊กเขียว)
b. สถานะออเดอร์ ติ๊กเขียวทั้ง 4 ช่อง
c. ไม่มียอดค้างชำระ คืนเงิน หรือ ยืนยันรับเงินคืน

โดยหากออเดอร์นี้รอฉันยืนยัน/ชำระ/ยืนยันรับเงินคืน เราสามารถกดปุ่มสีส้มด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้

ออเดอร์ที่มักจะตกหล่นจัดส่ง (ไม่ถูกพิมพ์ใบปะหน้าออกมา)

ส่วนใหญ่แล้วออเดอร์ที่มักจะตกหล่นจัดส่ง เป็นออเดอร์ที่มีการแก้ไขค่าส่ง โอนขาด หรือ โอนเกิน ทำให้ออเดอร์ต้องได้รับการยืนยันการแก้ไข หรือโอนเงินคืนจากอีกฝ่ายก่อนถูกพิมพ์ใบปะหน้าได้ ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าออเดอร์เราจะถูกจัดส่งตรงเวลา ให้เราหมั่นตรวจสอบสถานะออเดอร์ดูให้ดีว่า รอฉันยืนยันอะไรอยู่หรือไม่

หากฉันเป็นผู้จัดส่ง

1. ดูจำนวนออเดอร์ ฉัน > จัดส่ง ที่หน้าออเดอร์

2. ดูจำนวนใบปะหน้าที่พิมพ์ออกมา แล้วเทียบว่าตรงกับจำนวนในข้อ 1 หรือไม่ (เทียบได้ในกรณีที่เหลือน้อยกว่า 30 ออเดอร์)
3. ถ้าไม่ตรง แสดงว่าอาจมีการพิมพ์ใบปะหน้าไปแล้วแต่หาย (หรือไม่ได้บันทึกเอาไว้) สามารถแก้ปัญหาได้โดยการแพ็กสินค้า และแจ้งจัดส่งเฉพาะที่ใบปะหน้าที่พิมพ์ออกมาได้ก่อน จากนั้นพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุอีกรอบโดยให้เลือก พิมพ์ ทั้งหมด (ตามรูปด้านล่าง) แล้วออเดอร์ที่ตกค้างการพิมพ์ทั้งหมดจะถูกพิมพ์ออกมา (ได้สูงสุดทีละ 30 ออเดอร์ หากเกินให้ทำการแพ็กและจัดส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด)

Updated on 17/07/2018

Was this article helpful?

Related Articles