4. ช่องทางการขาย

 

ตัวอย่าง

1. กดเลือกช่องทางการขาย

 

2. เลือกช่องทางการขาย

 

3. จบขั้นตอนการเลือกช่องทางการขาย

Updated on 03/05/2018

Was this article helpful?

Related Articles