1. Home
  2. ออเดอร์
  3. แจ้งชำระทีละหลายออเดอร์

แจ้งชำระทีละหลายออเดอร์

1.เข้าหน้า “แจ้งชำระทีละหลายออเดอร์”

1.1 สำหรับการเข้าผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com

  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “ออเดอร์” > กด “ทั้งหมดที่เปิดอยู่” 

1.2 สำหรับเข้าผ่านทาง แอป XSelly

1.2.1 กดที่ ทั้งหมดที่เปิดอยู่

2. วิธีแจ้งชำระทีละหลายออเดอร์

2.1 ไปที่ออเดอร์ ที่ฉันต้องการแจ้งชำระ

2.2 เลือกแจ้งชำระ

2.3 เลือกเพิ่มออเดอร์

2.4 เลือก ออเดอร์ที่ต้องการชำระเพิ่ม
(เมื่อเลือกแทบข้างล่างจะแสดง ยอดรวมและหมายเลขออเดอร์ที่ต้องการแจ้งโอน)

ออเดอร์จะแสดงทีละร้าน

ในกรณีที่ฉัน ต้องชำระหลายร้านขายส่ง ออเดอร์ในหน้านี้ จะแสดงออเดอร์ทั้งหมดของร้านเพียงร้านเดียว โดยแสดงตามร้านขายส่งของออเดอร์แรกที่เลือกมา ทำให้สามารถเลือกออเดอร์เพื่อรวมชำระได้ง่าย ไม่สับสน


2.5 หมายเลขออเดอร์ และ ยอดรวม จะแสดงหน้าแจ้งชำระ

2.6 ยืนยันยอดที่ชำระ

Updated on 07/12/2022

Related Articles