1. Home
  2. ออเดอร์
  3. รายละเอียดการสร้างออเดอร์
  4. 2.5 ค่าจัดส่ง ส่วนลด และอื่นๆ

2.5 ค่าจัดส่ง ส่วนลด และอื่นๆ

ในส่วนค่าบริการอื่นๆ คุณสามารถระบุได้ 3 ช่องดังนี้

1. ค่าจัดส่งที่คิดลูกค้า (สามารถให้ระบบคำนวณค่าจัดส่งให้ได้หรือกำหนดเอง)
2. ส่วนลดให้ลูกค้า
3. ค่าอื่นๆ

วิธีการดูค่าจัดส่ง

คุณสามารถให้ระบบคำนวณค่าจัดส่งของแต่ละออเดอร์ได้ ดังนี้

1. เลือกรูปแบบการจัดส่ง เช่น ป.ณ​. ลงทะเบียน หรือ EMS

2. ระบุรายการและจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ต้องการ

3. กดปุ่ม “คำนวณค่าจัดส่ง”

กรอกค่าจัดส่งเอง

คุณสามารถกรอกค่าจัดส่งเองได้ หากกดปุ่ม คำนวณค่าจัดส่ง แล้วระบบแจ้งว่าไม่สามารถคำนวณได้ (เช่น ทางร้านตั้งค่าไม่ครบถ้วน มีสินค้าบางตัวไม่ได้ระบุนำ้หนัก หรือ น้ำหนักรวมเกินช่วงที่ตั้งค่าไว้)

Updated on 13/12/2022

Related Articles