1.2 กรอกใช้ครั้งเดียว

1. เลือกเมนู กรอกใช้ครั้งเดียว

 

2. กรอกข้อมูลผู้รับและ ตกลงที่มุมขวาบน

 

3. จบขั้นตอนการกรอกข้อมูลผู้รับแบบใช้ครั้งเดียว

 

• สร้างผู้รับแบบวางที่อยู่ก้อนเดียว กดที่นี่

Updated on 03/05/2018

Was this article helpful?

Related Articles