1. Home
  2. สินค้า
  3. เพิ่มรายการราคา

เพิ่มรายการราคา

แนะนำ ฟังก์ชั่น

รายการราคา ใช้ในการแยกประเภทของราคา เช่น ราคาปลีก ราคาส่งหรือ ราคาพิเศษอื่นๆสำหรับสมาชิก ซึ่งเมื่อกำหนดแล้ว คุณจะสามารถระบุราคาต่างๆให้กับสินค้าแต่ละรายการได้

หากคุณมีตัวแทนจำหน่าย คุณสามารถใช้รายการราคาในการกำหนดการมองเห็นสินค้าเฉพาะกลุ่มได้ โดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะสามารถเห็นสินค้าได้เฉพาะรายการที่มีราคาผูกอยู่กับกลุ่มนั้นๆเท่านั้น

1. กด รายการราคา

2. แตะไปที่ สัญลักษณ์เพิ่ม( + ) เพื่อ เพิ่มรายการราคา

3. กรอกรายละเอียด เพิ่มรายการราคา ที่ต้องการ แตะ บันทึก

4. ผลลัพธ์ที่ได้หลังจาก เพิ่มรายการราคา

เพิ่มราคาแล้วยังไงต่อ?

ในการใช้กำหนดหลายราคาขาย มี 2 ส่วนหลักๆที่ต้องทำดังนี้

  1. ผูกราคากับกลุ่มสมาชิก (ได้ที่หน้า กลุ่มสมาชิก)
  2. ระบุราคาให้สินค้าแต่ละรายการ (ได้ที่หน้า รายละเอียดสินค้า)

สมาชิก(ตัวแทนจำหน่าย)แต่ละคนจะเห็นสินค้าเฉพาะที่มีราคานั้นๆผูกไว้กับกลุ่มและระบุไว้ในสินค้าหนึ่งๆเท่านั้น ด้วยกลไกนี้เราสามารถปรับการมองเห็นสินค้าของแต่ละกลุ่มสมาชิกในราคาที่ต่างๆกันได้อย่างยืดหยุ่น

Updated on 30/06/2022

Related Articles