1. Home
  2. สินค้า
  3. ระบุหลายราคาให้สินค้า

ระบุหลายราคาให้สินค้า

เพิ่มรายการราคา

ก่อนที่จะระบุหลายราคาให้สินค้าได้ คุณต้องเพิ่มรายการราคาก่อน โดยสามารถ กดที่นี่ เพื่อดูวิธีการได้

การระบุหลายราคาให้สินค้า เหมาะสำหรับ กรณี ตัวอย่าง ดังนี้

  • มีการขาย ราคาปลีก ราคาส่ง และ ราคาพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
  • มีหลายกลุ่มสมาชิก โดยต้องการให้แต่ละกลุ่มเห็น ราคา และ สินค้า ไม่เหมือนกัน (ดูเพิ่มเติม กดที่นี่)

1.เข้าหน้า “ระบุหลายราคาให้สินค้า”

1.1 สำหรับการเข้าผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com

  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “สินค้า” > กด “รายการสินค้า” 

1.2 สำหรับเข้าผ่านทาง แอป XSelly

1.2.1 กดที่ รายการสินค้า

2. วิธีระบุหลายราคาให้สินค้า

2.1 เลือกสินค้าที่ต้องการแก้ไข กดที่ปุ่ม จุดไข่ปลา > แก้ไขสินค้า (ตามรูป)

2.2 เลือกหัวข้อ อยู่ในรายการราคา2.3 เลือกราการราคา ที่ต้องการ ระบุหลายราคา ให้กับสินค้า ให้กลุ่มสมาชิก
ตัวอย่าง เลือก ราคาขายปลีก และ ราคาสมาชิก และกด ตกลง เพื่อบันทึก


2.4 เมื่อย้อนกลับมาหน้าแก้ไขสินค้า จะเห็น รายการราคาที่กำหนดไว้ สามารถระบุแต่ราคา ที่ต้องการได้เลย2.5 กด บันทึก ด้านซ้ายบน เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จสิ้น

Updated on 08/12/2022

Related Articles