1. Home
  2. สินค้า
  3. ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

ตั้งค่าบาร์โค้ด

  1. เข้าหน้าแรกของร้าน เลือก ตั้งค่า

2. เลือก รหัส SKU/UPC ในหมวด สินค้า

รหัสินค้า SKU / UPC สามารถเลือกทั้ง 2 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ แนะนำเลือก UPC

SKU / UPC คืออะไร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กดที่นี่

3. ตั้งค่าการเข้าถึงการขอสแกนบาร์โค้ด

4. กลับไปเข้าหน้าหลักของร้าน เลือก รายการสินค้า ในหมวดสินค้า

5. เลือกสินค้าที่ต้องการ หลังกจากนั้น เลือก แก้ไขสินค้า

6. เลือกกดที่ UPC / SKU ที่ตัวกล้อง หรือ พิมพ์รหัสสินค้า UPC/ SKU ตัวอย่างขอเลือกเป็นสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้อง แนะนำเลือก UPC เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้เห็น

7. ตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด UPC ผ่านกล้องสแกนบาร์โค้ด เมื่อสแกนเสร็จ จะขึ้นรหัสตัวเลขของสินค้า UPC นั้น แล้วกด บันทึก เพื่อบันทึกรหัสบาร์โค้ด

วิธี พิมพ์บาร์โค้ด

  1. เข้าที่รายละเอียดสินค้า กดที่ 3จุดบนขวา เลือก บาร์โค้ด

2. เลือกดาวน์โหลด SKU/UPC ที่เราต้องการพิมพ์ ตัวอย่างเลือก ดาวน์โหลด UPC

3. เลือกจำนวนชุดที่ต้องการพิมพ์ เช่น ถ้าเลือก 7 ชุดถ้าในตัวสินค้านี้มีตัวบาร์โค๊ด UPCกี่ตัว ก็จะพิมพ์ออกมา7 ชุดตามที่ สินค้านั้นมี บาร์โค๊ด UPC

4. ตัวอย่างการพิมพ์ (ขนาดกระดาษพิมพ์ คือ A4)

วิธีค้นหาสินค้าด้วย บาร์โค้ด

มีทั้งหมด 2 วิธี กดสแกนหาสินค้าผ่านกล้อง หรือพิมพ์รหัสสินค้าได้เช่นกัน

  1. กดที่ค้นหาสินค้า ในหน้ารายการสินค้า

2. เข้าที่หน้าหลักของร้าน เลือก สแกนค้นหาสินค้า

Updated on 27/07/2022

Was this article helpful?

Related Articles