1. Home
  2. สินค้า
  3. ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า

ดูวิธีพิมพ์ป้ายบาร์โค้ดสินค้า กดที่นี่
วิธีค้นหาสินค้าด้วย บาร์โค้ด กดที่นี่

1.เข้าหน้า “ตั้งค่าบาร์โค้ดสินค้า”

1.1 สำหรับการเข้าผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com

  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “อื่นๆ” > กด “ตั้งค่าร้าน” > กด “รหัสสินค้า SKU/UPC

1.2 สำหรับเข้าผ่านทาง แอป XSelly

1.2.1 กดที่รูปเฟือง ตั้งค่า มุมบนขวามือ

1.2.2 เลือก รหัส SKU/UPC ในหมวด สินค้า

รหัสสินค้า SKU / UPC สามารถเลือกทั้ง 2 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งได้ แนะนำเลือก UPC

2.วิธีตั้งค่ารหัสสินค้า SKU/UPC

2.1 ตั้งค่าการเข้าถึงการขอสแกนบาร์โค้ด

2.2 กลับไปเข้าหน้าหลักของร้าน เลือก รายการสินค้า ในหมวดสินค้า

2.3 เลือกสินค้าที่ต้องการ หลังกจากนั้น เลือก แก้ไขสินค้า

2.4 เลือกกดที่ UPC / SKU ที่ตัวกล้อง หรือ พิมพ์รหัสสินค้า UPC/ SKU ตัวอย่างขอเลือกเป็นสแกนบาร์โค้ดผ่านกล้อง แนะนำเลือก UPC เพื่อสมาชิกทุกคนจะได้เห็น

ตัวอย่างการสแกนบาร์โค้ด UPC ผ่านกล้องสแกนบาร์โค้ด เมื่อสแกนเสร็จ จะขึ้นรหัสตัวเลขของสินค้า UPC นั้น แล้วกด บันทึก เพื่อบันทึกรหัสบาร์โค้ด

Updated on 08/12/2022

Related Articles