1. Home
  2. สินค้า
  3. สร้างสินค้า

สร้างสินค้า

การสร้างสินค้าทำได้ 2 วิธีคือ

1. ไปที่เมนูสินค้า

 

1.1 กดปุ่ม +

 

2. หรือกดปุ่ม สร้างสินค้า ในหน้าร้านของฉัน

 

3. กรอกข้อมูลสินค้า แตะ อยู่ในรายการราคา

เลือก ระบุรายการราคา

 

4. เลือก ประเภทสินค้า เพื่อ เลือกหมวดหมู่สินค้า


 

4. วิธีเพิ่ม สี หรือ ไซส์ สินค้า

 

5. กดปุ่ม เพิ่มตัวเลือก ถ้า 1 สินค้ามีหลายชนิด

6. กดปุ่ม บันทึก เพื่อเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าของฉัน

6. เสร็จสิ้น สินค้าจะเข้าไปอยู่ในร้านค้าของฉัน

Updated on 12/09/2018

Was this article helpful?

Related Articles