1. Home
  2. สินค้า
  3. เพิ่มสินค้า (ที่สต๊อกและจัดส่งเอง)

เพิ่มสินค้า (ที่สต๊อกและจัดส่งเอง)

1.เข้าหน้า “เพิ่มสินค้า (ที่สต๊อกและจัดส่งเอง)”

1.1 สำหรับการเข้าผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com

  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “สินค้า” > กด “สร้างสินค้าใหม่” 
  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “สินค้า” > กด “รายการสินค้า” 

1.2 สำหรับเข้าผ่านทาง แอป XSelly

1.2.1 กดที่ สร้างสินค้า

1.2.2 กดที่ รายการสินค้า

2. วิธีเพิ่มสินค้าในร้าน

เมื่อเข้ามาหน้า เพิ่มสินค้าในร้าน แล้ว

2.1 กรอกชื่อสินค้า และคำอธิบายสินค้า จากนั้นแตะที่ปุ่ม อยู่ในรายการราคา

2.2 เลือกรายการราคา ของสินค้านี้

2.3 เลือก ประเภทสินค้า (หากต้องการ)

2.4 กรอกข้อมูลของสินค้า

2.5 หากต้องการเพิ่มตัวเลือกสินค้าเช่น สี หรือ ไซส์ กดปุ่ม เพิ่มตัวเลือกสินค้า และระบุ ชื่อ

ชื่อตัวเลือกสินค้า

คุณต้องระบุชื่อตัวเลือกสินค้า หากสินค้ามีมากกว่า 1 ตัวเลือก ซึ่งชื่อนี้จะแสดงอยู่ในที่ต่างๆ เช่น หน้าออเดอร์ รายงาน และใบปะหน้าพัสดุ

2.6 กดปุ่ม บันทึก เพื่อเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าของฉัน

เสร็จสิ้น!

คุณสามารถดูสินค้าได้จากหน้ารายการสินค้า

Updated on 08/12/2022

Related Articles