1. Home
  2. สินค้า
  3. เพิ่มสินค้า (ที่สต๊อกและจัดส่งเอง)

เพิ่มสินค้า (ที่สต๊อกและจัดส่งเอง)

การเข้าหน้า “เพิ่มสินค้าในร้าน” ทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 กดปุ่ม “สร้างสินค้า”


หรือ

วิธีที่ 2 กดปุ่ม “รายการสินค้า” แล้วกด +

 

กดปุ่ม + ที่หน้ารายการสินค้า

 

เมื่อเข้ามาหน้า เพิ่มสินค้าในร้าน แล้ว

1. กรอกชื่อสินค้า และคำอธิบายสินค้า จากนั้นแตะที่ปุ่ม อยู่ในรายการราคา

2. เลือกรายการราคา ของสินค้านี้

 

3. เลือก ประเภทสินค้า (หากต้องการ)


 

4. กรอกข้อมูลของสินค้า

5. หากต้องการเพิ่มตัวเลือกสินค้าเช่น สี หรือ ไซส์ กดปุ่ม เพิ่มตัวเลือกสินค้า และระบุ ชื่อ


ชื่อตัวเลือกสินค้า

คุณต้องระบุชื่อตัวเลือกสินค้า หากสินค้ามีมากกว่า 1 ตัวเลือก ซึ่งชื่อนี้จะแสดงอยู่ในที่ต่างๆ เช่น หน้าออเดอร์ รายงาน และใบปะหน้าพัสดุ


6. กดปุ่ม บันทึก เพื่อเพิ่มสินค้าลงในร้านค้าของฉัน

7. เสร็จสิ้น!

คุณสามารถดูสินค้าได้จากหน้ารายการสินค้า

Updated on 18/11/2019

Was this article helpful?

Related Articles