1. Home
  2. ออเดอร์
  3. สร้างออเดอร์

สร้างออเดอร์

1.เข้าหน้า “สร้างออเดอร์”

1.1 สำหรับการเข้าผ่านทางเว็บ https://app.xselly.com

  • ที่เมนูหลักด้านซ้ายในหมวด “ออเดอร์” > กด “เปิดออเดอร์ใหม่” 

1.2 สำหรับเข้าผ่านทาง แอป XSelly

1.2.1 กดที่ เปิดออเดอร์

2. ขั้นตอนการสร้างออเดอร์

กรอกข้อมูล ออเดอร์ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก สามารถกดดูรายละเอียดแต่ละส่วนเพิ่มเติมได้ดังนี้

2.1 ผู้รับสินค้า
2.2 ผู้จัดส่ง
2.3 รูปแบบจัดส่ง
2.4 รายการสินค้า
2.5 ค่าจัดส่ง ส่วนลด และอื่นๆ
2.6 ใบปะหน้าพัสดุและหมายเหตุ
2.7 หมวดอื่นๆ

2.8 กดที่ปุ่ม สร้าง ด้านขวาบน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับออเดอร์

สำหรับวิธีการต่างๆเช่น แจ้งโอน ดูเลขจัดส่งพัสดุ หรือ พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ กดดูที่นี่ได้เลย

Updated on 06/12/2022

Related Articles