1. Home
  2. ออเดอร์
  3. สร้างออเดอร์

สร้างออเดอร์

1. กดที่เปิดออเดอร์

2. กรอกข้อมูล ออเดอร์ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก สามารถกดดูรายละเอียดแต่ละส่วนเพิ่มเติมได้ดังนี้

  1. ผู้รับสินค้า
  2. ผู้จัดส่ง
  3. รูปแบบจัดส่ง
  4. ช่องทางการขาย
  5. รายการสินค้า
  6. ค่าบริการอื่นๆ

 

4. กดที่ปุ่ม สร้าง ด้านขวาบน เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น

รายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับออเดอร์

สำหรับวิธีการต่างๆเช่น แจ้งโอน ดูเลขจัดส่งพัสดุ หรือ พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ กดดูที่นี่ได้เลย

Updated on 27/07/2022

Was this article helpful?

Related Articles